• waytochurch.com logo
Song # 21899

nee jivitha gamyambedho నీ జీవిత గమ్యం ఏదో నీ పాలిట దైవం ఎవరో


నీ జీవిత గమ్యం ఏదో నీ పాలిట దైవం ఎవరో
నీవు తలచితివా మదిన్ మలచితివా ప్రభు యేసుతో నుండెదావా ??

ప్రతి నరుడూ పాపియే పుట్టినదీ మొదలూ
పాపములో మరనమునోన్దినా పరలోకము చేరవూ ప్రభు యేసుని చూడవూ

పాపికై మరణమునొందిన పావన యేసునీ
పాదము చేరి పరుగిడి వేడినా పాపములను క్షమియించును పావనునిగా చేయును

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com