• waytochurch.com logo
Song # 22254

parishuddhaathmudaa naa manchi snehithudaa పరిశుద్ధాత్ముడా నా మంచి స్నేహితుడా


పరిశుద్ధాత్ముడా.. నా మంచి స్నేహితుడా
నడిపించుము నీ త్రోవలో
కాపాడుము నీ నీడలో
యేసు పేరున జగతికి ఏతెంచితివి
సర్వ సత్యమందు మమ్ము స్థాపించితివి
నీ కృపలో నిత్యము బలపరచుమా
జ్ఞానాత్మవై మమ్ము నడిపించుమా
దీనులను ఆదరించు దైవాత్మవు
కన్నీటిని తొలగించు కనికరాత్మవు
అపవాది క్రియలను లయపరచుమా
జీవాత్మవై మమ్ము బ్రతికించుమా
పాపులను రక్షించు పవిత్రాత్మవు
పాపమును కాల్చెడి దహించు ఆత్మవు
నీ శక్తి ధైర్యము మా కొసగుమా
విజ్ఞాపన ఆత్మతో మమ్ము నింపుమా

parishuddhaathmudaa.. naa manchi snehithudaa
nadipinchumu nee throvalo
kaapaadumu nee needalo
yesu peruna jagathiki ethenchithivi
sarva sathyamandhu mammu sthaapinchithivi
nee krupalo nithyamu balaparachumaa
gnaanaathmavai mammu nadipinchumaa
dheenulanu aadharinchu daivaathmavu
kanneetini tholaginchu kanikaraathmavu
apavaadhi kriyalanu layaparachumaa
jeevaathmavai mammu brathikinchumaa
paapulanu rakshinchu pavithraathmavu
paapamunu kaalchedi dhahinchu aathmavu
nee shakthi dhairyamu maa kosagumaa
vignaapana aathmatho mammu nimpumaa

Posted on
  • Song
  • Name :
  • E-mail :
  • Song No

© 2022 Waytochurch.com