• waytochurch.com logo
 • Song - 224 : thoorpu diku chukka butte తూర్పు దిక్కు చుక్క బుట్టె Lyrics

 • Quick search
 • తూర్పు దిక్కు చుక్క బుట్టె
  మేరమ్మా – ఓ మరియమ్మా (2)
  చుక్కను జూచి మేము వచ్చినాము
  మొక్కి పోవుటకు (2) ||తూర్పు దిక్కు||

  బెత్లెహేము పురము లోని బాలుడమ్మా
  గొప్ప బాలుడమ్మా (2)
  మన పాపముల బాప పుట్టెనమ్మా
  మహిమవంతుడమ్మా (2) ||తూర్పు దిక్కు||

  పశువుల పాకలోని బాలుడమ్మా
  పాపరహితుడమ్మా (2)
  పాపంబు బాపను పుట్టెనమ్మా
  సత్యవంతుడమ్మా (2) ||తూర్పు దిక్కు||

  బంగారం సాంబ్రాణి బోళం తెచ్చినాము
  బాల యేసు నొద్దకు (2)
  బంగారు పాదముల మ్రొక్కెదము
  బహుగ పాడెదము (2) ||తూర్పు దిక్కు||

  Language:Telugu | 1794 | Write Comment
 • Post new Lyric | See Tips | Latest | Top Views | Songs List | mostviewed | Total Hits: 5537210
 • title
 • Name :
 • E-mail :
 • Type

© 2018 Waytochurch.com