• waytochurch.com logo
Song # 22568

calvary giri nundi pilachina na yesu కలువరి గిరి నుండి పిలిచిన నా యేసు


కలువరి గిరి నుండి పిలిచిన నా యేసు
సిలువ మరణమును గెలిచిన నా యేసు
హల్లెలూయా హల్లెలూయా - హల్లెలూయా హల్లెలూయా

1. మధుర ప్రేమను చూపించి నాపై - మదిని నెమ్మది చేకూర్చినావు
మారని యేసురాజా - మరువను నిన్ను దేవా

2. బెదరి బ్రతుకున నే చెదరిపోగా - వెదకి దరిచేరి సమకూర్చినావు
వేదనలు బాపినావా - విడువను నిన్ను దేవా ||కలువరి

3. మర్యమైన ఇహలోకమందే - నిత్య రాజ్యము నా కొసగినావు
శక్తిగల నీ నామంబు నిరతం - భక్తితోనే ప్రకటింతు దేవా ||కలువరి||

Posted on
Comments
Write Comment
  • Song
  • Name :
  • E-mail :
  • Song No

© 2022 Waytochurch.com