• waytochurch.com logo
Song # 23474

nantri solven naan நன்றி சொல்வேன் நான்


நன்றி சொல்வேன் நான் நன்றி சொல்வேன்
எந்தன் இயேசுவே நான் உமக்கு நன்றி சொல்வேன்
நன்றி ராஜா எந்தன் இயேசு ராஜா (8)
1. இரட்சகரே உமக்கு நன்றி சொல்வேன்
என்னை இரட்சித்தீரே உமக்கு நன்றி சொல்வேன்
(நன்றி ராஜா …)
2. ராஜாதி ராஜனுக்கு நன்றி சொல்வேன்
எங்கள் தேவாதி தேவனுக்கு நன்றி சொல்வேன்
(நன்றி ராஜா …)
3. வரங்களை தருபவர்க்கு நன்றி சொல்வேன்
வல்லமை தருபவர்க்கு நன்றி சொல்வேன்
(நன்றி ராஜா …)

nanti solvaen naan nanti solvaen
enthan yesuvae naan umakku nanti solvaen
nanti raajaa enthan yesu raajaa (8)
1. iratchakarae umakku nanti solvaen
ennai iratchiththeerae umakku nanti solvaen
(nanti raajaa …)
2. raajaathi raajanukku nanti solvaen
engal thaevaathi thaevanukku nanti solvaen
(nanti raajaa …)
3. varangalai tharupavarkku nanti solvaen
vallamai tharupavarkku nanti solvaen
(nanti raajaa …)

Posted on
Comments
Write Comment
  • Song
  • Name :
  • E-mail :
  • Song No

© 2022 Waytochurch.com