• waytochurch.com logo
Song # 23509

thondu seivean entrum தொண்டு செய்வேன் என்றும்


தொண்டு செய்வேன் என்றும்
தொண்டு செய்வேன் என்றும்
தொண்டு செய்வேன் என் ஆண்டவர்க்கே
தொண்டு செய்வேன் என் ஆண்டவர்க்கே
அனுபல்லவி
அவர் அழைப்பை அனுசரித்து
தொண்டு செய்வேன் என் ஆண்டவர்க்கே
1. வீடாணாலும், காடானாலும்
தொண்டு செய்வேன் என் ஆண்டவர்க்கே – தொண்டு
2. கந்தையானாலும், நிந்தையானாலும்
தொண்டு செய்வேன் என் ஆண்டவர்க்கே – தொண்டு
3. அடியானாலும், மிதியானாலும்
தொண்டு செய்வேன் என் ஆண்டவர்க்கே – தொண்டு
4. மழையானாலும், வெயிலானாலும்
தொண்டு செய்வேன் என் ஆண்டவர்க்கே – தொண்டு
5. துன்பமானாலும் வெயிலானாலும்
தொண்டு செய்வேன் என் ஆண்டவர்க்கே – தொண்டு
6. தனித்தானாலும் கூட்டமானாலும்
தொண்டு செய்வேன் என் ஆண்டவர்க்கே – தொண்டு

thonndu seyvaen entum
thonndu seyvaen entum
thonndu seyvaen en aanndavarkkae
thonndu seyvaen en aanndavarkkae
anupallavi
avar alaippai anusariththu
thonndu seyvaen en aanndavarkkae
1. veedaannaalum, kaadaanaalum
thonndu seyvaen en aanndavarkkae – thonndu
2. kanthaiyaanaalum, ninthaiyaanaalum
thonndu seyvaen en aanndavarkkae – thonndu
3. atiyaanaalum, mithiyaanaalum
thonndu seyvaen en aanndavarkkae – thonndu
4. malaiyaanaalum, veyilaanaalum
thonndu seyvaen en aanndavarkkae – thonndu
5. thunpamaanaalum veyilaanaalum
thonndu seyvaen en aanndavarkkae – thonndu
6. thaniththaanaalum koottamaanaalum
thonndu seyvaen en aanndavarkkae – thonndu

Posted on
  • Song
  • Name :
  • E-mail :
  • Song No

© 2022 Waytochurch.com