• waytochurch.com logo
Song # 23705

sevippomae sevippomae சேவிப்போமே சேவிப்போமே


சேவிப்போமே சேவிப்போமே
கர்த்தரையே சேவிப்போமே
நானும் என் வீட்டாருமோவென்றால்
கர்த்தரையே சேவிப்போமே
சேவிப்போமே சேவிப்போமே
கர்த்தரையே சேவிப்போமே

sevippomae sevippomae
karththaraiyae sevippomae
naanum en veettarumovental
karththaraiyae sevippomae
sevippomae sevippomae
karththaraiyae sevippomae

Posted on
  • Song
  • Name :
  • E-mail :
  • Song No

© 2022 Waytochurch.com