• waytochurch.com logo
Song # 24702

anbai thantha yesuvai அன்பைத் தந்த இயேசுவை


அன்பைத் தந்த இயேசுவைப் பாடுவேன்
அருளைத் தந்த இயேசுவைப் பாடுவேன்
1. இரக்கம் தந்த இயேசுவைப் பாடுவேன்
இன்னல் தீர்த்த இயேசுவைப் பாடுவேன்
2. ஒளியைத் தந்த இயேசுவைப் பாடுவேன்
இருளைப் போக்கும் இயேசுவைப் பாடுவேன்
3. கவலைகள் தீர்த்த இயேசுவைப் பாடுவேன்
கண்ணீர் துடைத்த இயேசுவைப் பாடுவேன்
4. சத்தியம் தந்த இயேசுவைப் பாடுவேன்
நித்தியரான இயேசுவைப் பாடுவேன்
5. ஜீவன் தந்த இயேசுவைப் பாடுவேன்
என்றும் மாறா இயேசுவைப் பாடுவேன்

anpaith thantha yesuvaip paaduvaen
arulaith thantha yesuvaip paaduvaen
1. irakkam thantha yesuvaip paaduvaen
innal theerththa yesuvaip paaduvaen
2. oliyaith thantha yesuvaip paaduvaen
irulaip pokkum yesuvaip paaduvaen
3. kavalaikal theerththa yesuvaip paaduvaen
kannnneer thutaiththa yesuvaip paaduvaen
4. saththiyam thantha yesuvaip paaduvaen
niththiyaraana yesuvaip paaduvaen
5. jeevan thantha yesuvaip paaduvaen
entum maaraa yesuvaip paaduvaen

Posted on
  • Song
  • Name :
  • E-mail :
  • Song No

© 2022 Waytochurch.com