• waytochurch.com logo
Song # 24859

shaaronu polamulo poosina pushpamaa షారోను పొలములో పూసిన పుష్పమా


షారోను పొలములో పూసిన పుష్పమా
అగాధ లోయలో దాగిన పద్మమా (2)
ప్రియ సంఘమా – ప్రియ సంఘమా (2) ||షారోను||

ఆనందభరితం నీ హృదయం
నీ ప్రేమ అపారము (2)
యేసు నాథుడు నిన్ను పిలువగా
సిద్ధపడుమా ఓ సంఘమా
ఓ సంఘమా నా సంఘమా – (2) ||షారోను||

కొండలు దాటి బండలు దాటి
యేసు నాథుడు నిను చేరగా (2)
నీదు హృదయమున నివసింపనీయుమా
సిద్ధపడుమా ఓ సంఘమా
ఓ సంఘమా నా సంఘమా – (2) ||షారోను||

shaaronu polamulo poosina pushpamaa
agaadha loyalo daagina padmamaa (2)
priya sanghamaa – priya sanghamaa (2) ||shaaronu||

aanandabharitham nee hrudayam
nee prema apaaramu (2)
yesu naathudu ninnu piluvagaa
siddhapadumaa o sanghamaa
o sanghamaa naa sanghamaa – (2) ||shaaronu||

kondalu daati bandalu daati
yesu naathudu ninu cheragaa (2)
needhu hrudayamuna nivasimpaneeyumaa
siddhapadumaa o sanghamaa
o sanghamaa naa sanghamaa – (2) ||shaaronu||

Posted on
  • Song
  • Name :
  • E-mail :
  • Song No

© 2023 Waytochurch.com