• waytochurch.com logo
Song # 24881

இயேசுவின் நாமம் அது இன்பம் தரும் நாமம்


இயேசுவின் நாமத்தினால் குருடரின் கண் திறந்தது

இயேசுவின் நாமத்தினால் செவிடரும் கேட்டனரே

இயேசுவின்
இயேசுவின் நாமத்தினால் வானம் பூமி கீழ்ப்படியும்

இயேசுவின் நாமத்தினால் கடலும் காற்றும் அடங்கும்

இயேசுவின்
இயேசுவின் நாமத்தினால் பாவம் மன்னிக்கப்படும்

இயேசுவின் நாமத்தினால் பரலோகம் திறக்கப்படுமே

இயேசுவின்
இயேசுவின் நாமத்தினால் முழங்கால்கள் யாவும் முடிங்கும்

இயேசுவின் நாமத்தினால் எல்லா நாவும் அறிக்கை செய்யும்

இயேசுவின்
இயேசுவின் நாமத்தினால் சாத்தான் பயந்து ஓடும்

இயேசுவின் நாமத்தினால் வெற்றி நமக்கு சேரும் - இயேசுவின்

Posted on
  • Song
  • Name :
  • E-mail :
  • Song No

© 2022 Waytochurch.com