• waytochurch.com logo
Song # 24883

ஆராதனை ஆராதனை துதி ஆராதனை ஆராதனை


தூய ஆவியே உமக்கு ஆராதனை

துணையாளரே உமக்கு ஆராதனை

வல்ல பிதாவே உமக்கு ஆராதனை

வழிகாட்டியே உமக்கு ஆராதனை
ஜீவ பலியே உமக்கு ஆராதனை

ஜீவ தண்ணீரே உமக்கு ஆராதனை

மேகஸ்தம்பமே உமக்கு ஆராதனை

மேசியாவே உமக்கு ஆராதனை
அப்பா பிதாவே உமக்க ஆராதனை

அனுகூலமானரே உமக்கு ஆராதனை

அல்பா ஓமேகாவே உமக்கு ஆராதனை

அன்பின் தேவனே உமக்கு ஆராதனை

Posted on
  • Song
  • Name :
  • E-mail :
  • Song No

© 2022 Waytochurch.com