• waytochurch.com logo
 • Song - 2535 : sudhathulaara mee richchoata n-సుదతులార మీ రిచ్చోట నెవ్వరి వె Lyrics - Andhra Kristava Keerthanalu

 • Quick search
 • Chords: ragam: మధ్యమావతి-maDhyamaavathi

  సుదతులార మీ రిచ్చోట నెవ్వరి వెదుకుచునున్నారు మృదువుగాను జీ వించు వాని పెద్ద నిదుర బోయినటు లెదలందు భావించి ||సుదతులార||

  1. ఇచట లేఁడు లేచి యున్నాఁడు ప్రభు క్రీస్తు యేసు స్వతంత్రుఁడై ప్రచురంబుగఁ దన పాట్లు లేచుటయును వచియించె గలిలయ్య వర దేశమున మీతో ||సుదతులార||

  2. మనుజ కుమారుఁ డె క్కుడు పాపిష్ఠులచేత మరణ మొందుట సిల్వ పైఁ దనకుఁ దానె మూఁడవ దినమందు లేచుట యును దెల్పెఁ గద మీరు వినుచుండఁగఁ దొల్లి ||సుదతులార||

  3. ఎదలలోన జ్ఞాప కము చేసికొనుఁడింక యేసు తెల్పిన మాటలు ముదముతో జీవముఁ గని లేచె నను వార్త సుదతు లాలకించి రది నిక్కముగఁ దోఁచఁ ||సుదతులార||

  Language:TELUGU | Author:పురుషోత్తము చౌధరి | Album:Andhra Kristava Keerthanalu | Category :క్రీస్తు పునరుత్థానము | 626 | Write Comment
 • Post new Lyric | See Tips | Latest | Top Views | Songs List | mostviewed | Total Hits: 5558117
 • title
 • Name :
 • E-mail :
 • Type

© 2018 Waytochurch.com