• waytochurch.com logo
Quick search

Song : 2543 : maeghmbupai nekki maeluga prab-మేఘంబుపై నెక్కి మేలుగ ప్రభు క్ Lyrics


మేఘంబుపై నెక్కి మేలుగ ప్రభు క్రీస్తు యాకసంబున కేగెను
ప్రాకటముగను ఆత్మనంది ప్రజ్ఞ మీరగ సాక్ష్యమిచ్చి యేక దీక్షను యేసు
రాకకు నెదురు జూడుడటంచు ప్రభువు ||మేఘంబు||

1. యూదయ్య సమరయ్య ప్రాంతంబులంతట నాదు వార్తను జాటరే
భూదిగంతము వరకు మీరు భూరి సాక్షులగుచు నాకు సాదరంబుగ సత్య
విశ్వా సంబులన్ మనుడంచు ప్రభువు ||మేఘంబు||


2. గలిలయ్యులార మీ రాశతో నెందుకు తిలకించు చున్నారట్లు
వెలయపరమున కెట్లు నేగెనొ యిలకు నా ప్రభువట్లెమరల యలర వచ్చుట
మీరు గాంచెద రంచు దూతలు బల్కిరపుడె ||మేఘంబు||


3. శ్రీ సంఘ మిదివిను మా యేసు ప్రభు క్రీస్తే భాసిల్ల మఱి వచ్చును
యేసు ప్రభుని యడుగు జాడల యేపు మీరగ నడచు కొనుచు నీసు
రక్షణ నిలకుజాటుచు నెదురు జూడుము యేసు కొఱకే ||మేఘంబు||

maeghMbupai nekki maeluga prabhu kreesthu yaakasMbuna kaegenu
praakatamuganu aathmanMdhi prajnY meeraga saakShyamichchi yaeka dheekShnu yaesu
raakaku nedhuru joodudatMchu prabhuvu ||maeghMbu||

1. yoodhayya samarayya praaMthMbulMthata naadhu vaarthanu jaatarae
bhoodhigMthamu varaku meeru bhoori saakShulaguchu naaku saadharMbuga sathya
vishvaa sMbulan manudMchu prabhuvu ||maeghMbu||


2. galilayyulaara mee raashathoa neMdhuku thilakiMchu chunnaaratlu
velayaparamuna ketlu naegeno yilaku naa prabhuvatlemarala yalara vachchuta
meeru gaaMchedha rMchu dhoothalu balkirapude ||maeghMbu||


3. shree sMgha midhivinu maa yaesu prabhu kreesthae bhaasilla maRi vachchunu
yaesu prabhuni yadugu jaadala yaepu meeraga nadachu konuchu neesu
rakShNa nilakujaatuchu nedhuru joodumu yaesu koRakae ||maeghMbu||

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2018 Waytochurch.com