• waytochurch.com logo
Song # 25705

karththar aavi ennil கர்த்தர் ஆவி என்னில் அசைவாடும்போது


கர்த்தர் ஆவி என்னில் அசைவாடும்போது
தாவீதைப்போல் துதிப்பேன்
துதிப்பேன், துதிப்பேன்
தாவீதைப் போல் துதிப்பேன்
கர்த்தர் ஆவி என்னில் அசைவாடும்போது
தாவீதைப்போல் தட்டுவேன்
தட்டுவேன், தட்டுவேன்
தாவீதைப் போல் தட்டுவேன்
கர்த்தர் ஆவி என்னில் அசைவாடும்போது
தாவீதைப்போல் ஆடுவேன்
ஆடுவேன், ஆடுவேன்
தாவீதைப் போல் ஆடுவேன்

karththar aavi ennil asaivaadumpothu
thaaveethaippol thuthippaen
thuthippaen, thuthippaen
thaaveethaip pol thuthippaen
karththar aavi ennil asaivaadumpothu
thaaveethaippol thattuvaen
thattuvaen, thattuvaen
thaaveethaip pol thattuvaen
karththar aavi ennil asaivaadumpothu
thaaveethaippol aaduvaen
aaduvaen, aaduvaen
thaaveethaip pol aaduvaen

Posted on
  • Song
  • Name :
  • E-mail :
  • Song No

© 2023 Waytochurch.com