• waytochurch.com logo
Song # 26651

vetkappattup povathillai வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை ஒருபோதும்


வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை ஒருபோதும்
வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை ஒருநாளும்
வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை இயேசு இருப்பதால்
இயேசு என்னோடு இருப்பதால்
இயேசு என்னோடு நடப்பதால்
இயேசு என்னோடு வசிப்பதால்
வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை
அல்லேலூயா (8)

vetkappattup povathillai orupothum
vetkappattup povathillai orunaalum
vetkappattup povathillai yesu iruppathaal
yesu ennodu iruppathaal
yesu ennodu nadappathaal
yesu ennodu vasippathaal
vetkappattup povathillai
allaelooyaa (8)

Posted on
  • Song
  • Name :
  • E-mail :
  • Song No

© 2023 Waytochurch.com