• waytochurch.com logo
Song # 26815

nanna chittavalla inna chitta deva ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ


ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ
ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆ ಎಲ್ಲಾ
1.ದಾಸನು ನಾನು ಈಶನು ನೀನೆ ದೇವಾ
ಬಲಹೀನ ನಾನು ಶಕ್ತನು ನೀನೆ ದೇವಾ
2.ಬಾಳೆಂಬ ಹಡಗಿನ ನಾವಿಕ ನೀನಂತೆ ದೇವಾ
ಅಲೆ ಬಂದು ಬಡಿದರು ಮುಳುಗದೆ ಕಾದಿಹೆ ದೇವಾ
3.ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯು ನಾ ನಂತೆ ದೇವಾ
ಮಣ್ಣಿಂದಾದ ಮನುಜ ನಾ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುವೆ ದೇವಾ

nanna cittavalla ninna citta deva
nanenu alla ninade ella
1.dasanu nanu isanu nine deva
balahina nanu saktanu nine deva
2.baḷemba haḍagina navika ninante deva
ale bandu baḍidaru muḷugade kadihe deva
3.nirina melina guḷḷeyu na nante deva
maṇṇindada manuja na maṇṇagi hoguve deva

Posted on
  • Song
  • Name :
  • E-mail :
  • Song No

© 2023 Waytochurch.com