• waytochurch.com logo
Song # 26939

jeevinchuchunnavaadaa neeke aaradhana arpinthun జీవించుచున్నవాడా నీకే ఆరాధన అర్పింతున్జీవించుచున్నవాడా నీకే ఆరాధన అర్పింతున్
జీవాధిపతి యేసు నీకే ఆరాధన అర్పింతున్ (2)
హల్లెలూయా హోసన్నా (8)

మరణము జయించితివే నీకే ఆరాధన అర్పింతున్
సాతానును జయించితివే నీకే ఆరాధన అర్పింతున్ (2)
హల్లెలూయా హోసన్నా (8)

విన్నపము వినువాడా నీకే ఆరాధన అర్పింతున్
విడుదల నిచ్చువాడా నీకే ఆరాధన అర్పింతున్ (2)
హల్లెలూయా హోసన్నా (8)

కన్నీరు తుడుచువాడా నేకే ఆరాధన అర్పింతున్
కష్టములు తీర్చువాడా నీకే ఆరాధన అర్పింతున్ (2)
హల్లెలూయా హోసన్నా (8)

jeevinchuchunnavaadaa neeke aaradhana arpinthun
jeevaadhipathi yesu neeke aaradhana arpinthun (2)
hallelooyaa hosannaa (8)

maranamu jayinchithive neeke aaradhana arpinthun
saathaanunu jayinchithive neeke aaradhana arpinthun (2)
hallelooyaa hosannaa (8)

vinnapamu vinuvaadaa neeke aaradhana arpinthun
vidudala nichchuvaadaa neeke aaradhana arpinthun (2)
hallelooyaa hosannaa (8)

kanneeru thuduchuvaadaa neeke aaradhana arpinthun
kashtamulu theerchuvaadaa neeke aaradhana arpinthun (2)
hallelooyaa hosannaa (8)

Posted on
  • Song
  • Name :
  • E-mail :
  • Song No

© 2023 Waytochurch.com