• waytochurch.com logo
Song # 26992

வந்தருளும் தூய ஆவியே தந்தருளும் தேவ மகிமையே


அபிஷேகியும் தூய ஆவியே

அனல் மூட்டும் தூய ஆவியே - ஆவி
ஆட்கொள்ளும் தூய ஆவியே

அரவணைக்கும் தூய ஆவியே - ஆவி
ஊற்றிடுமே தூய ஆவியே

உணர்த்திடுமே தூய ஆவியே - ஆவி
வழிகாட்டும் தூய ஆவியே

வழி நடத்தும் தூய ஆவியே - ஆவி

Posted on
  • Song
  • Name :
  • E-mail :
  • Song No

© 2023 Waytochurch.com