• waytochurch.com logo
Song # 27182

ஜீவனின் பெலனே ஜீவாதிபதியே ஜீவனுள்ளோராய் இன்றும் இருக்கின்றீர்


நீ என் தாசன் என்று சொன்னீர்

என்னால் மறக்கப்படுவதில்லை

பார் இதோ, நான் உந்தன் பக்கம்

என்றும் உன்னுடன் நான் இருக்கிறேன் - அல்லே
நீ என் தாசன் என்று சொன்னீர்

உன்னிலே நான் மகிமைப்படுவேன்

உன்னை நானே தெரிந்து கொண்டேன்

உனக்கு நானே துணை நிற்பேன் - அல்லே
நீ என் தாசன் என்று சொன்னீர்

நானே உன்னை உருவாக்கினேன்

உள்ளங்கையில் உன்னை வரைந்தேன்

ஒருவனும் உன்னைப் பறித்திடானே - அல்லே
நீ என் தாசன் என்று சொன்னீர்

திகையாதே நான் உந்தன் தேவன்

பெலப்படுத்தி சகாயஞ் செய்வேன்

நீதியின் வலது கரத்தால் தாங்குவேன் - அல்லே

Posted on
  • Song
  • Name :
  • E-mail :
  • Song No

© 2023 Waytochurch.com