• waytochurch.com logo
Song # 27262

கர்த்தர் பெரியவர் அவர் நமது தேவனுடைய நகரத்திலே


வடதிசையிலுள்ள சீயோன் பர்வதம்

வடிப்பமான ஸ்தானமே

சர்வ பூமியின் மகிழ்ச்சியாய் இருக்கிறது

அது மகாராஜாவின் நகரம் - கர்த்தர்
தேவனே உமது ஆலயம் நடுவே

உம் கிருபையை சிந்திக்கிறோம்

பூமியின் கடையாந்திர பரியந்தமும்

உம் புகழ்ச்சியும் விளங்கிடுதே - கர்த்தர்
இந்த இயேசு தேவன் என்றென்றுமுள்ள

சதா காலமும் நமது தேவன்

மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்திடுவார்

நித்திய மகிமையில் சேர்த்திடுவார் - கர்த்தர்

Posted on
  • Song
  • Name :
  • E-mail :
  • Song No

© 2023 Waytochurch.com