• waytochurch.com logo
Song # 27356

உலகின் ஒளியே வாழ்க உயிர்ப்பிக்கும் தேவனே நீர் வாழ்க


மகிமையாய் வெற்றி சிறந்தவரே மாட்சிமை உள்ளவரே

உன்னதரே, உயர்ந்தவரே, உண்மையுள்ளவரே - உலகின்
சிலுவையில் வெற்றி சிறந்தவரே சிலுவையின் நாயகரே

வல்லவரே, நல்லவரே, அன்பு மிகுந்தவரே - உலகின்
ஆதியும் அந்தமும் ஆனவரே அதிசயமானவரே

அன்பரே, நண்பரே, அற்புதமானவரே - உலகின்
சாத்தானின் செயல்களை அழித்தவரே சந்ததம் உள்ளவரே

சத்தியரே, சகாயரே, சாவாமையுள்ளவரே - உலகின்
சீக்கிரம் வருவேன் என்றவரே சீயோனின் அதிபதியே

இனியவரே, பெரியவரே, இரக்கமானவரே - உலகின்

Posted on
  • Song
  • Name :
  • E-mail :
  • Song No

© 2023 Waytochurch.com