• waytochurch.com logo
Song # 27389

இராஜா உம் மாளிகையில் இராப்பகலாய் அமர்ந்திருப்பேன் இயேசு


என் பெலனே என் கோட்டையே

ஆராதனை உமக்கே

மறைவிடமே என் உறைவிடமே

ஆராதனை உமக்கே - ஆராதனை
எங்கும் நிறைந்த யேகோவா ஏலோஹிம்

ஆராதனை உமக்கே

எங்கள் நீதியே யேகோவா ஸிட்கேனு

ஆராதனை உமக்கே
பரிசுத்தமாக்கும் யேகோவா மெக்காதீஸ்

ஆராதனை உமக்கே

உருவாக்கும் தெய்வம் யேகோவா ஓசேனு

ஆராதனை உமக்கே

Posted on
  • Song
  • Name :
  • E-mail :
  • Song No

© 2023 Waytochurch.com