• waytochurch.com logo
Song # 27405

இயேசுவே உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கின்றேன் இயேசுவே உம்மை துதிக்கின்றேன்


நேசிக்கின்றேன் நேசிக்கின்றேன் இயேசுவே நான் உம்மை

நேசிக்கின்றேன்

நேசிக்கின்றேன் ஐயா நேசிக்கின்றேன் இயேசுவே நான் உம்மை

உம்மை நேசிக்கின்றேன்

இயேசுவே நான் உம்மை நேசிக்கின்றேன் (2)

Posted on
  • Song
  • Name :
  • E-mail :
  • Song No

© 2023 Waytochurch.com