• waytochurch.com logo
Song : 421

Khushi khushi manao खुशी खुशी मनाओ


खुशी खुशी मनाओ

खुशी खुशी मनाओ - 4
बोलो बोलो मसीहा की
जय जय जय
बोलो बोलो मसीहा की
जय जय जय

मेरे लिये आया, मेरे लिये जीया - 2
मेरे लिये यीशु ने दुःख उठाया - 2
मेरे लिये मारा गया, मेरे लिये गाड़ा गया - 2

मेरे लिये फिर जी उठा, मेरा है मसीह - 2

मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं
खुशी खुशी मनाओ...

Khushi khushi manao

Khushi Khushi Manao - 4
Bolo bolo Masiha ki
jai jai jai
Bolo bolo Masiha ki
jai jai jai

Mere liye aya, mere liya jiya - 2
Mere liye Yeeshu ne dukh utthaya -2
Mere liye mara gaya, mere liya gada gaye - 2

Mere liye phir ji utha, mera hai mashi - 2

Mai Masih ke hun, Ham masih ke hein
Khushi khushi manao...

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com