• waytochurch.com logo
 • Song - 6596 : Divya raja ninne vazthum ninte Lyrics

 • Quick search
 • ! xivYraja nie9 vaS\8uM nieå
  BvYmaM namM qaen9uM pukS\8ifuM
  na]EtaRuM tiruname8 vaS\8i
  naTa tuf{9ini nie9 s\tuti6uM
  @ yaEh nIEya mha[te9_1ta}
  5vruemE96uM vaS\8ifuM nie9
  Exva ni[ eekkLi[ E`wW\fk{0N]
  EkvlM ecal|uEm kalN]EtaRuM
  # ni[`ptap8i[ mhtVM_tiNuM
  v[bhumane8yU9iyuM qa[ pafuM
  3z\mymay\ ni9t\ButNELaefNuM
  epaNuM ni[ wk\tiyuM Etj°uEmatuM
  $ ni[ nn\myiE9a{0eyNuM_ka7i
  ni[ nItiey6uRiec/9uM qa[ pafuM
  ni[ `kiyk] te9 nie9 s\tuti6uM
  ni[ wu¤iman\ma{ ta[ nie9„ukS\8uM
  % m9a ni[ rajYemE96uM_ni}6uM
  ni9XikarEma_49umiri6uM
  k¡ukeLae6yuM Ena6u9u nie9
  n}ku9vy\6u tI[ t}smEy nI
  ^ stYmay\ Ena6i viLi6uM nr{
  e6`tyuM carev nIyiri6u9u
  Bk\trinic\Cey saXic/ivri[
  `pa{t\Tn Ek7u nI r= ecy\tIfuM
  & pali6uM nI s\EnhiE„aer_49a}
  mUlECxM ecy/uM ExaWvan\maer
  EcElafu qa[ s\tuti ecy\tIfueml|a
  6alvuM jIvik] vaS\8uM ni[ namM

  Language:MALAYALAM | 106 | Write Comment
 • Post new Lyric | See Tips | Latest | Top Views | Songs List | mostviewed | Total Hits: 5630019
 • title
 • Name :
 • E-mail :
 • Type

© 2018 Waytochurch.com