• waytochurch.com logo
Quick search

Song : 6601 : Dure vanil suryachandragolavum Lyrics


! xUer vani} sUrYc`ºEgaLvuM kf9u qa[
EpayifuM `piye[R kUef nitYmay\ vaSuva[
29el qa[ o9uml|I m9ieleå `pIyer
4…iluM krutieye9 k¢ziEpa} ka8v[
@ kW\fmuH\ EragmuH\ xu:KmuHIBUmiyi}
4`tEya ekafIy xuW\feevriyuHI ya`tyi}
Bymil| etl|umti} ptRukil| qaninI
`piyEnafu Ecruva[ pR9uyruM vanti}
# vy}pUEpael vafuM jIvitEma ni¸yM
m¤Yvani} `pIy[ kUef vaSuvEta wawVtM
19u EkafaEkafigzM Etjsi} 4[ kaÆen
kHu nitYvas6alM s\Eta`tganM pafifuM

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2018 Waytochurch.com