• waytochurch.com logo
 • Song - 6664 : En maname nin aadaramen masiha Lyrics

 • Quick search
 • En maname nin aadaramen masiha Lyrics in MALAYALAM


  ! 4[ mnem ni[ AXarem[ mwiha rajraj[ ta[
  manM XnM mhim mhimyti[ eprum
  s{v/vuem[ mwiha mha raj[
  @ t[ k~pyaM v[ kr8i[ kISm{9u nI Anºi6
  niE=pmv[ te9 1=y XnM t9u
  r= ecy\tIfueme9 1ÆYE8aLM;_4[..
  # ni[ pitYs\Enhmv{¡nIyM m~xunaxM mEnahrM
  naeLey ekaH[ ci8M klNaet9uM stYM
  1ruLiyv[ nitYM pali6uE9a[;_4[..
  $ 2O mruyanM kSi„anay\ k~paxanM mtiey9uM
  1g\niEmG8i[ kISi} wk\tiEyRuM v[ EtaLi}
  nitYvuM 2O 2ruLi} nf8uE9a[;_4[..

  Language:MALAYALAM | 129 | Write Comment
 • Post new Lyric | See Tips | Latest | Top Views | Songs List | mostviewed | Total Hits: 6462554
 • title
 • Name :
 • E-mail :
 • Type

© 2018 Waytochurch.com