• waytochurch.com logo
Quick search

Song : 6800 : Ennullame sthuthika nee parane Lyrics


! 49u-Em s\\tuti6 nI pren_t[
nÅk]6ay\\ s\\tuti6aM s\\tuti6aM
49ÆrMgEm 1nuxinvuM
nºiEyaef pafi„ukS\\8aM
@ surElaksuKM evfiQu nie9
Etfiv9 2fy[ te[R
Exhem9 tirwIl ciÆi tv
Ema=ma{”M tuR9u;_ 49u...
# papErag8a} nI vlQu etl|uM
Awyil|atlQu parM
EkzifuE©a] tiruEmniyti} nieå
vYaXieyl|aM vhic/u;_ 49u...
$ plEwaXnk] vruE©a]
BarN] eprukifuE©a] nie9
ka8u sU=iec/aru kaÆnel|a nieå
Bareml|aM cum9u;_ 49u...
% A’avinael niRc/u
AnºmuLLi} pk{9u
`pt~aw v{¤i„ic/u palic/ifuM tv
s\\Enhmtiwyem;_ 49u...

1 Ennullame sthuthika nee Parane-than
Nanmakalkai sthuthikam sthuthikam
Ennandarangame anudinavum
Nandiyode padi pukazhtham;-
2 Sura’loka sukham vedinju
Ninne thedi vanna idayan thante
Dehamenna thiraseela chindi
Thava moksha margom thurannu;-
3 Paparogathal nee valanju-thellum
Aashayillathalanju param
kenidumpol thirumeniyathil ninte
Vyathiellam vahichu;-
4 Pala shodhanakal varumpol
Bharangal perukidumpol ninne
Kathu sukshichoru kandanallo
Ninte bharamellam chumannu;-
5 Almavinale nirachu
Anandamullil pakarnnu
Prethyasa vardippichu palichidum thave
Snehamathisayame;-

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2018 Waytochurch.com