• waytochurch.com logo
 • Song - 6892 : Ethoru kalathum ethoru nerathum Lyrics

 • Quick search
 • 5etaru kal8uM 5etaru Enr8uM
  Eywuev nie9 qa[ s\tuti6uM
  2©maez…iluM tu©maez…iluM_
  4[pra nie9 qa[ s\tuti6uM
  4[ ByM nI6i 4[lMGnM Epa6i
  4e9 n9a6i nI ni[mkna6i...
  nl|v[ nIEy vl|B[ nIEy
  1l|ElRuE©aeL9a`wyM nIEy...
  balsiMhN] viw9iri6uE©a]
  palnM n}kuM nI ni[sut{e69uM...
  nie9 Ena6uE9a{lj\jitraka
  ni[ jnM nitYM `pEwaBitrakuM...
  AxiyuM nIEy 1naxiyuM nIEy
  1ÆvuM nIEyey[ sVÆvuM nIEy...

  Language:MALAYALAM | 122 | Write Comment
 • Post new Lyric | See Tips | Latest | Top Views | Songs List | mostviewed | Total Hits: 5630246
 • title
 • Name :
 • E-mail :
 • Type

© 2018 Waytochurch.com