• waytochurch.com logo
Quick search

Song : 6933 : Ie geham vitupokilum ie deham ketupokilum Lyrics


! 2OEghM vi7uEpakiluM
2OExhM ek7uepakiluM
k{8[ kahLnax8i}
o8uEc{9ifuM namini
@ viZEghM pUkifuM 19\\
viZExhM 5kifuM 19\\_ k{8[
# EvH xuŸKM etl|Em
3H\\ `ptYwyi[ xinM_ k{8[
$ EkafaEkafi wu¤ra}
`piy[kUefvaSuva[_ k{8[
% kU7uka{ piriQifuM
vI7uka{ krQifuM_ k{8[

1 Iee geham vittupokilum
Ee deham kettupokilum
Karthan kahala nadhathil
Othu chernnidum naamini
2 Vin geham pookidum annu
Vin deham ekidum annu
3 Venda dhukam thellume
Undu prethyasain dinam
4 Koda kodi shudharal
Priyan kude vaazhuvan
5 Kutukar pirinjidum
Veettukar karanjeedum

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2018 Waytochurch.com