• waytochurch.com logo
Quick search

Song : 7295 : Maranathe jayicha nadane uyarppin Lyrics


! mrze8 jyic/ naTEn
3yi{„i[ jIv[ t9 ExvEn
papwapM tI{8 naTEn
prElakBagYM t9El|a;_
hEl|luy/a pafifaM
hEl|luy/a pafifaM
hEl|luy/a hEl|luy/a
hEl|luy/a hEl|luy/a <@>
@ mrze8 jyic/vruEHa
m9Enwu oruv[ ma`tEm
m¡ulki} v9 Exven
manvEr v9u pafuvi[;_
# s\\tutikLiEÅ} vsi6uM ExvEn
s\\tuti6u EyagYEnwu ExvEn
vIHuM vruem9ruLiec/y\\tv[
EmGE8ri} rajrajnay\\;_

1 Maranathe jayicha nadane
Uyarpin jeevan thanna devane
Papashapam thertha nadane
Pralokabhagyam thannalo
Halleluyah padidam
Halleluyah padidam
Halleluyah Halleluyah
Halleluyah Halleluyah
2 Maranathe jayicha’varundo
Manna’yeshu oruvan mathame
Mannulakil vanna devane
Manavare vannu paduvin;-
3 Sthuthikalinmel vasikum devane
Sthuthiku yoga’neshu devane
Vendum varu’menn’aruli’cheyithavan
Megatheril rajarajanayi;-

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2018 Waytochurch.com