• waytochurch.com logo
Quick search

Song : 7336 : Mrthyuvine jayicha karthaneshu Lyrics


rIti: vºnM Eywupra
m~tYuvien jyic/ k{8Enwu `kis\tuvien s\tuti„i[
AxYnumÆYnumaM mharajEnwuvien s\tuti„i[
! Evx8i[ katliv[ mnukulEma=8i[ patyuM qa[
EKxM shic/uekaHu nrkulvYaXiyk•iEyanaM
@ papM cum9u wapEm•u kuriEwRi mric/tina}
papik]6ayiru9 eexvEkapmaekeyaSieQSiQu
# jIvnil|atiru9 3lk8i} jIv[ pk{9Ifuva[
cavi[ viWM rucic/u kuQafivEntuM mfikUfaet
$ ml|[ piwacinuef wir°ien tl|i8k{8u`kUwi}
3l|asEmafu jyM ekaHafiy vl|BnEl|lUy/a
% w`tutVM `kUwi}nI6i eexvE8afu w`tu6Layver
4`tEm} Eyaji„ic/u tatEnafu `kUwiel rk\tMmUlM
^ t[tiru tatnuef vlBaeg 5Ri vsic/ifuE9a[
vIHuM vru9vnaM mnuEvlEnwuvien s\tuti„i[

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2018 Waytochurch.com