• waytochurch.com logo
Quick search

Song : 7398 : Neethisuryani nee varum megathil Lyrics


nItisUrYnayi nI vruM EmG8i}
A naLet[ `ptYawyuEm <@>
EwaBEyRuM tIrmti}
ni[ muKM qa[ kHifuEm <@>;_
! ni[ Esvya} qa[ shi6u9taM
v[ Ek|wN]etl|uM sarmil| <@>
19u qa[ ni[ ky/i} ni9uM
`papi6uM v[ `ptiPlN] <@>;_
@ ra`tikalEma 2ni 5eRyil|
pk} naLuk] 5•M 1fu8tina} <@>
2ruLieå `pv{8ikeL evfiyaM
naM blM Xri6aM <@>;_
# vani} kahLM qa[ Ek7ifuva[
kalEmeRyay\ ka8ifu9u <@>
19u qa[ ni[ viwu¤rumay\
v{¡i6uM A v[ mhtVM <@>;_

Neethi’suriyanai nee varum megathil
Aa nalathen prayashayume
shobayerum theramathil
Nin mugkam njan kandidume;-
1 Nin sevayal njan sahikunnatham
Van kleshangal thellum saramilla
Annu njan nin kayyil ninnum
Prapikkum van prathibhalangal;-
2 Rathri’kalamo ini ereyilla
Pakal nalukal ettam aduthathinal
Irulinte pravarthikale vediyam
Nam balam dharikam;-
3 Vanil kahalam njan kattiduvan
Kalameriyay kattidunnu
Annu njan nin vishudha’rumay
Varnnikum aa van mahathvam;-

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2018 Waytochurch.com