• waytochurch.com logo
Song : 7500

Njanente Yeshuve vazthi vanangum


qaeneå EywuEv vaS\8i vzNuM
jIvit na]keLl|aM nºiya} pafifuEm
! pTYmaM vcn8a} 4Seye9
nitYvuM nf8ifuM At\mnaT[
4eå 3pniXi ka8ifuva[
s{v/vl|Ben[ kUefyuH\
Akya} `piyen vaS\8ifuE9;_ qa[...
@ jIvit BarN] 5Riv9a}
klNifaet qa[ muE9RuEm
k¡unI{ taS\vr 1ti} nf9a}
Anºnxiya6i ma•ifuEm
qa[ 4eå EywuEv vaS\8ifuEm;_ qa[...
# jIvit sagrmtiluyruM
EwaXnyaM v[ tirkLi} qa[
muNifaet `piyene9 krM pific/\
1nuxinM nf8ifuEm
qa[ 4eå EywuEv vaS\8ifuEm;_ qa[...
# jIvit sagrmtiluyruM
EwaXnyaM v[ tirkLi} qa[
muNifaet `piyene9 krM pific/\
1nuxinM nf8ifuEm
qa[ 4eå EywuEv vaS\8ifuEm;_ qa[...

Njaanente Yeshuve vazthi vanangum
Jeevitha naalkalellam nandiyal padidume
Pathayamam vachanathal ezayenne
Nityavum nadathidum athmanadhan
Ente upanidi kathiduvan
Sarva’vallabhanen kude’unde
Aakayal preyane vazthidunne;- njan…
Jeevitha bharangal eerivannal
Kalangidathe njan munnerume
Kannuneer thazvara athil nadannal
Aanada’nadiyakki mattidume
Njan ente yeshuve vazthidume;- njan…
Jeevitha sagaram’athiluyarum
Shodhanayam van thirakalil njan
Mungidathe priyanenne karam pidicha-
Anudinam nadathidume
Njan ente yeshuve vazthidume;- njan…
Vegam njan vannidam veedorukki
Ennura’chythayen prana’nadan
Vannidume vegam megarudanay
Aayathen prathyasha bhayamithe
Aakayal priyane vazthidunne;- njan…

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com