• waytochurch.com logo
Song # 7549

paithalaam yeshuve


eeptlaM EywuEv
30evc/u0evc/uz{8iy
A7ify{ 39tEr niN] t[
h~8i} EywunaT[ piR9u
llla... llla... lllla... lla...
1ha..1ha..1hha.. 3M... 3M...
! tale„aliEyka[ tMburu mI7uva[
tara7u pafiyuR6Ifuva[
taragzNLa} Agtraku9u
vanarUpik] gaykE`wW\F{;_
@ 3-i} tirtl|uM EmaxE8aef8uM
paraek E`p=k{ nirniryay\
naTaTi naTnay\ vaSuem9Iwnay\
3z{EvaEfkue9[ 3]tfM qa[;_

paithalaam yeshuve
ummavechu’ummavechunarthiya
aattidayar unnathare ningal than
hrithil yeshunaathan pirrannu
lalalaa... lalalaa... lalalalaa... lalaa...
ahaa.. ahaa.. ahahaa.. um... um...
1 thaalapoliyekan thamburu meettuvaan
thaaraattu paadiyurakkeeduvaan
thaaraa’ganangalaal aagatharaakunnu
vaanaaroopikal gaayaka’shreshtar;-
2 ullill thirathallum modathodethum
paaraake prekshakar niranirayaay
naathaathi naathanaay vaazhumenneeshanaay
unarvodekunnen ulthadam njaan;-

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com