• waytochurch.com logo
Quick search
Song : 7636

Putha nerushalemilen naadhan - Lyrics


! pu8enruwElmiel[ naT[
klYaz viru9i}
AEmaxE8afzQu qa[
A’avi} gItM pafifuM
viZxUt{ vaS\\8uM kaÆeå
caEr 1zQu nil\\6uM qa[
A nl| na]k] oa{6uE©a]
A’avi} 3-M tu-uE9
@ 2l| xuŸKM vilapvuM
t[ caer Ec{9u vaSuE©a]
AzikEL• paziya}
1[pi} k¡I{ tufc/IfuM;_ viZ...
# nitY n} rajYEma{6uE©a]
29u- kW\\fM nINiE„aM
kW\\fNEL• naTnay\\
2©may\\ na] kSic/ifaM;_ viZ...
$ 29u naM ecy/uM Evlk]
k¡Iri} tikc/Ifuki}
19a] t[ sa9iXiyi} naM
kHIfuM kirIfNLay\\;_ viZ...
% ni[ Ep{6ay\\ naT[ `kUwti}
5• v[ kW\\fM Ema{e8…i}
2`t v[ s\\EnhM t-i nI
pap8i} na] kSi6uEma
kazuEma nIyuM Esaxra
4[ naT[ XVni Ek]6uE©a]
A nl| na]k] oa{6uE©a]
A’avi} 3-M tu-uE9;_ viZ...

1 Putha-nerushalemilen naadhan
kallyaana virunnil
aamodhathodanaju jan
Athmaavil geetham paadidum
Vindhoodhar vaazhthum kaanthante
chaare ananju nilkum jaan
aaa nalla naalkal orkumbol
aathmaavil ullam thullunne
2 Illa dhukkam vilaapavum
Than chaare chernu vaazhumbul
Aani ka letta paaniyaal
Anpil kanneer thudacheedum;- Vin..
3 Nithya nal raajyamorkumbol
Innulla klesham neegi pom
Kashtangaletta naadhanaay
Impamaay naal kazhicheedaam;- Vin..
4 Innu naam cheyyum velakal
kanneeril thikacheedukil
annaal than sannithiyil naam
kandeedum kireedangalaay;- Vin..
5 Nin perkaay naadhan kurishil
Etta van kashta morthenkil
Ithra van sneham thalli nee
Paapathil naal kazhikumo
Kaanumo neeyum sodharaa
En naadhan dweni kelkumbol
Aa nalla naalkal orkumbol
Aathmavil uallam thullunne

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com