• waytochurch.com logo
Song # 7670

rajadi rajavam karthadi karthavam


rajaXi rajavaM k{8aXi k{8avaM
Eywu 4[ s\\Enhit[ maRa8v[
AkawvuM BUmiyuM oSiQuEpayaluM
Eywuvi[ vcnN] maRukil|
! Eywu mtieyniE6wu mti
ravuM pkluM t[ k~p mti
v[ mS ecriQa} v[ ka•fic/a}
ka6uva[ r=i„a[ Eywumti;_ rajaXi...
@ Eywuvi} jIvitM AnºM
EywuviEnafu9uM Ec{9iri6
Eywuev[ eevxYnuM oOWXvuM
Eywuvi} jIvitM sur=itmaM;_ rajaXi...
# sV{”Iy x{wnM t9v[
sV{”Iy m9ya} EpaWi„i6uM
sV{”Iynaezeå s\\enhit[ ta[
4e9yuM sV{”Iyna6i Ec{6uM;_ rajaXi...

Rajadi rajavam karthadi karthavam
Yeshu en snehithan marathaven
Aakashvum bhumium ozingu'poyalum
Yeshuvin vachanangal marukilla
Yeshu mathi'enki'yeshu mathi
ravum pakalum than krupa mathai
van maza chorinjal van kattadichal
kakkuvan rakshippan yeshu mathi;-
Yeshuvil jeevitham aanandam
Yeshuvinodennum chernnirika
Yeshuven vidhyan oushatham
Yeshuvil Jeevitham surakshithamam;-
Swargeea darshanam thannaven
Swargeeya mannayal poshippikum
Swargeeyananente snehithan than
Ennayum swargeeyanaki cherkum;-

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com