• waytochurch.com logo
Song # 7683

ravile thorum parane nin daya rathriyil


! raviel EtaRuM pren ni[ xy
ra`tiyi} ni[ viwVs\\tt
v{¡i„tucitM s\\tuti„tucitM
4[ eexvEm s\\tutinin6ucitM
eexvEm ni[ mhtVnamM
vaS\\8i„ukS\\8u9u qN]
nitYpitaEv ni[ tiruk~pk]
oa{8u vzNIfuE9
@ eexvsVrUpM evfiQu v9u
`kUwi} mrzM vric/v[
ne0 vIeHfu8 `piy pitavin\\
rajYvuM rajpuErahitrumay\\_
# sOKvuM waÆiyuM blvuM k~pyuM
xanmay\\ xinM tru9v[
xivYsVBav8i} naM vL{9Ifuva[
t[ xivYwk\\tiyuM pk{9tina}_
$ nmue6aru vass\\TlM oru6uva[
vag\\x8M t9u Epayv[
4`tyuM EvgM Etj°i} vruEm
viwu¤i tikc/u naM oruNinil\\6_

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com