• waytochurch.com logo
Song # 7833

sthuthipin daiva janame sthuthikalinmel


Chords: E

! s\\tuti„i[ s\\tuti„i[ eexvjnEm
s\\tutikLin\\Em} vsi6uM `piyen
1nuxinmv[ ecy\\t nn\\mk]
1nl\\pEm mnM mR6uEma... s\\tuti_
@ 3z{9uEGaWi„i[ sVÆjnEm
h~xyM nºiya} niRQukviye7
papkUp8i} kif9 nami9u
preå vag\\x8 sutrEl|a... s\\tuti_
# viLic/vnuef guzN] EGaWi„a[
etreQfu8taM viwu¤vMwEm
jy`pBuvieå k~p lBic/ta}
jy8i[ EGaWN] muS6ifaM... s\\tuti_
$ preås\\Enh8a} prM `pkawi6uM
priwu¤nuef prmsMGEm
krNLi} ne0 vhi6uE9a[ xinM
EtaRuM BarN] cum6u9u... s\\tuti_
% k~pyi9at\\mavi} niRyaM n0uef
xuritN] himM Epaelyliye7
prmviLiyuef virutinay\\ ne0
viLic/ven9uM nf8ifuM... s\\tuti_
^ v~tgzNeL Ec{6uvanay\\ nI
vru9 kalmiNfu8uEpayta}
1tinay\\ qNeL oru6 Evgmay\\
AEm[ k{8aEv nI vrzEm... s\\tuti_

1 Sthuthippin sthuthippin daiva janame
Sthuthikalinmel vasikkum priyane
Anudinamavan chaitha nanmakal
Analpame manam marakkumo
2 Unarnnu khoshippin swantha janame
Hridayam nanniaal niranju kaviyatte
Paapakoopathil kidanna naaminnu
Parante vakthatha sutharallo
3 Villchavanude gunangal khoshipaan
Thiranjeduthathaam vishudha vamsame
Jayaprabhuvinte kripa labhichathaal
Jayathin khoshangal muzhakeedaam
4 Parante snehathaal param prakaashipan
parishudhanude parama sanghame
Karangalil namme vahikkunnonavan
Bharangal dhinam chumakkunnu
5 Kripayinnalmavil nirayaam nammude
Dhurithangal himam polealiyatte
Parama villiyude virudhinnai namme
Villichavanennum nadatheedum
6 Vrathaganangale cherkkuvanai nee
Varunna kaalamingaduthu poyathal
Athinnai njangale orukka vegamai
Aamen karthaave nee varename

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com