• waytochurch.com logo
Song # 7861

thangum karangalundu ninte hridayam


! taNuM krN] 3H\\
nieå h~xyM tkruE©a]
wawVt„aR Eywu
putjIv[ pk{9ifuM <@>
@ BarM vliyEta_nukM
taNuva[ kFinEma <@>
s\\Enhit{ xuWi6uE9a;_
# k¡unIri[ taS\\vrk]_1ti...
EGarmaM EmfukLuM <@>
mrz8i[ kUriruLi};_
$ ka}vRi mlmukLi} ekafuM_
kariru©azikLi} <@>
tirurk\\tM ecariQvni};_

Thangum karangal unde
Ninte hridayam thakarumpol
Shashwatappara yeshu
puthu’jeevan pakarnnidum
Bharam valiyatho-nukam
Thanguvan kadinamo
Snehithar dushikunno;-
Kannuneerin thazvarakal-athi
Ghoramam medukalum
Maranathin kurirulil;-
Kalvari malamukalil kodum-
Karim’panikalil
Thiru’raktham chorinjavanil;-

Posted on
  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com