• waytochurch.com logo
Quick search
Song : 8115

Yeshu mahonnathane vegam - Lyrics


çÏÖáÎçÙÞKÄæÈ ÎçÙÞKÄæÈ
çÕ∙¢ µÞÃÞ¢
ÎWçdÉεÞLæÈ µÞÃÞ¢
1 ØáwøøâÉæÈ ¾ÞX
¨ çθÎÄßW çÕ∙¢ µÞÃÞ¢
ÎWçdÉÎ µÞLæÈ µÞÃÞ¢
µ×í¿ÄçÏæù ØÙߺîÕøá¢
µçÜïù¿ß §¿ßæµÞIá ÎøߺîÕøKá
ÎÖßÙÞçÏÞ¿á ÕÞÝáÎÞÈÞGßW_
2 æÉÞzÃßÎÞÜÏÕX ®ÈßAáÄøᢠÖádÍÕdØñ¢
ÈÞÅæÈæK ÇøßMßAáÎKá
µHáÈàøÞæµ ²ÝßEà¿áçÎ
¦ÏßøÎÞIá ÕØßAáÎÕÈáæ¿ ÈÞGßW
®ÈßAæÏÞøáAßÏ ÕàGßW_
3 øÞɵÜßÜïÕßæ¿ dÉçÖÞÍßÄÎÞæÏÞøá ÈÞ¿í
ÈÞÜá ¼àÕßµZ ÉÞ¿áÎÕßæ¿
¼àÕ¼ÜÈÆß ©IÕßæ¿
¼àÕ ÎøB{áÎÞÏí_ÈßÜ æµÞæIÞøá çÆÖ¢
ÈæÜïÞøá ÍâÕÈ çÆÖ¢

Yesu mahonnathane mahonnathane
Vegam kaanaam
Mal-prema kanthane kaanaam
Sundhara-roopane njaan
Ie meghamathil vegam kaanaam
Malprema kaanthane kaanaam
Kashtathayere sahichavarum
Kallerad’iyidi kondu marichavarannu
Mashihayodu vaazhumaanaattil;-
Ponmani maalayavan enikku tharum
Shubra vasthram
Nadhanenne dharippikkumannu
Kannuneeraake ozhinjeedume
Aayiramaandu vasikkumavanude naattil
Enikkayorukkiya veettil;-
Raappakalillavide prasobhithamayoru nadu
Naalu jeevikal paadumavide
Jeva-jelanadhi yundavide
Jeeva marangalumai nila kondoru desham
Nalloru Bhoovana dhesham;-

  • title
  • Name :
  • E-mail :
  • Type

© 2019 Waytochurch.com