• waytochurch.com logo
 • Song - 845 : ravayya yesunadha ma rakshana marga రావయ్య యేసునాధా మా రక్షణ మార్గము Lyrics

 • Quick search
 • ravayya yesunadha ma rakshana marga రావయ్య యేసునాధా మా రక్షణ మార్గము Lyrics in TELUGU  రావయ్య యేసునాధా మా రక్షణ మార్గము
  నీ సేవ జేయ మమ్ము జేపట్టుటకు

  1. హద్దులేక మేము ఇల మొద్దులమై యుంటిమి
  మా కొద్ది బుద్దులన్ని దిద్ది రక్షింపను

  2. నిండు వేడుకతోను మమ్ము బెండువడక చేసి
  మా గండంబులన్నియు ఖండించుటకు

  3. పాపుల మయ్యమేము పరమ తండ్రిని గానకను
  మా పాపంబు లన్నియు పారద్రోలుటకు

  4. అందమైన నీదు పరమానంద పురమందు
  మే మందరము జేరి యానందించుటకు

  Language:TELUGU | 5632 | Write Comment
 • Post new Lyric | See Tips | Latest | Top Views | Songs List | mostviewed | Total Hits: 6481464
 • title
 • Name :
 • E-mail :
 • Type

© 2018 Waytochurch.com