• waytochurch.com logo
KANNADA Christian Lyrics Index

KANNADA Chirstian Lyrics List

Jump to Starting Letter : ¦ ¨ ¯ ¸ £ ¤ ¥ § © ® µ ¼ ½ À æ b C D E G H I J k M N O P R S U Y
Sl.No Title
1 Aathma swaropane
2 Abrahamana devare
3 Alvike madu parishudha
4 Andhakara balavanella
5 Appa appa yesappa
6 Appa na ninna kanuve
7 Appa ninna
8 araadane ninage ,jivanthya dinavelle-
9 Aradhane nayaka
10 Athi begane neeguvadu
11 Athi preethi
12 Athma priyane bega banniri
13 Banni Pavithrathmane
14 banniri namma nirmapakanige-
15 Berenu ase illa
16 Bidugade nayaka
17 Binnahava kelvavane
18 Boopara lokadhi
19 Chalisuva athmane
20 Chiyon gayakaru navu
21 Deva krupeyu shashvathavu
22 Deva krupeyu shashvathvu
23 Devanige
24 El Shaddai nanna jothe neene
25 Elu deepagala naduve
26 Endoo aanandha nannesu
27 Eshtondu ananda
28 Eshtondu krupe
29 Galileya enba oorali
30 Gudaradha sameepakku
31 Halleluiah devanige
32 Halleluiah sthuthi madiri
33 Hasiru hullugavalalli
34 Innome a benki
35 Intha olle samayadolu
36 Jaya dwaja hidiyona
37 Jaya koduva devarige
38 Jeevavulla devane baa
39 jivadhindedhavane-
40 kaalavu saagaravaagali-
41 Kaliduva jagavella
42 Kalvari preethiya
43 kanasu kanuthidhe-
44 Kannethi parvathavanne
45 karthan nama
46 Karthana mele ninna
47 Karthane devaralli
48 Karthane ninnaya
49 Karthanu nemisidha
50 Khristanalli
51 kondata kondata
52 Kruthanjatha sthuthi
53 Mahime ninagayya
54 Mahimeya arasane ninna
55 Munjane veley appa
56 Na nainnane
57 Na ninage bodisi
58 Na sthuthisuvenu
59 naa madidha paapavella-
60 Naa ninnanne pritisuve-4
61 Nammolage vasisuva
62 Nan devane nan yesuve
63 Nan hatthiraviru oh Yesuve
64 Nan hrudaya yarige thilivadhu
65 Nan manave karthananne
66 Nanagagi pranava kottavane
67 Nanna devane
68 Nanna Jepa veley
69 Nanna preethisuveya
70 Nannlli navagana
71 Nannna usiriruva dinavella
72 Nee mathra saku
73 Nee nanna ashrayavu
74 Neeli aakasha dhaati
75 Neeve saku Yesappa
76 Nimma dukkavu santhosha
77 Nimma padha nimbi bandhe
78 Nimmanne nambi bandevu
79 Ninna bittu na
80 Ninna namava endu hadalu
81 Ninna namvanethuve
82 Ninna preethiyalli leenanade na
83 Ninnantha devaru yaru illa
84 Ninondhige iruvudhe
85 Oppisi kottiruve
86 paavanathmane ilidhu baa swami-
87 Papi nanu krupeya thoru
88 paralokadalli nanage-
89 Paralokave nanna maathu
90 Pavithrathmane priya karthane
91 Praya simhavu hasididdaru
92 Preethisuve innu hechagi
93 Priya yesuve ninna
94 Raja nin prasannathe
95 Raja nin sammukhdi
96 Raja nin sannidhi
97 Raktha jaya raktha jaya
98 Sadyavu ella sadyavu
99 Sampoornavada ninna krupe
100 Santhaisuva thayi anthe
101 Santhosha ukkuthe
102 Sarva shakthanu
103 Shilubeyally namagagy
104 Sthothra endu haduvenu
105 Sthothrake yogyanu
106 Sthuthi ghana (nannesu raja)
107 Stothrabali
108 Stuthidare
109 Swargeeya birugali
110 Unnatha devane nan
111 yare ninna kaibittaru-
112 Yarenna kai bittaru
113 Yesu nama
114 Yesu nanage jeeva kottanu
115 Yesu nanalli
116 Yesu olleva
117 Yesu raja bandiruvaru
118 Yesu saku nanage
119 yesuve naanu ninnannu hudukalilla-
120 Yesuvina hind
121 Yesuvina makkalu navu
122 Oppisi kottiruve N Png UV ¦à ÉÆÖÀÄªÉ ¤£ÀߣÉÃß £À£ÀÁ
123 Athi preethi Cw w Cw Q ¦æà ±ÀÛ
124 Preethisuve innu hechagi w E ZV ¦æøÀÄªÉ £ÀÆß ºÉÁÑ
125 Priya yesuve ninna Ai Ai ¦æÀÄ ÉÄøÀĪÉà ¤£Àß
126 Boopara lokadhi sg P lg U AiigAl ¨ÀÆ¥ÀÀ ¯ÉÆÃÀ¢ ¤£Àß ©ÖÉ £À£ÀÉ ÀÁÀÄÄ
127 Berenu ase illa g D E Ai gd ¨ÉÃÉãÀÆ ¸É ¯Áè ÉÄøÀÄ Á
128 El Shaddai nanna jothe neene J qAii ev ¯ï µÀÁÀï £À£Àß ÉÆÉ ¤Ã£É
129 Sampoornavada ninna krupe Atz P ¸À¥ÀÆðªÁÀ ¤£Àß ÀÈ¥É
130 Sadyavu ella sadyavu zs J zs Az J zs ¸ÁÀåªÀÇ ¯Áè ¸ÁÀåªÀÅ ¤¤ßÀ ¯Áè ¸ÁÀå
131 Sarva shakthanu P Avz ¸ÀªÀð ±ÀÀÛ£ÀÄ £À£Àß ¸ÀéÀªÁÀ£ÀÄ
132 Stuthidare wzg v Nq ¸ÀÄÛÀÉ ¸ÉÊÁ£À ÀĪÀ
133 Santhaisuva thayi anthe Av vAiAv ¸ÀÉå¸ÀĪÀ Á¬ÄÀÄÉ £À£ÉßøÀÄ £À£ÀߣÀÄ
134 Swargeeya birugali VAi gU Aii ¸ÀéÃðÀÄ ©ÀÄÁ½ £À£Àß ªÉÄïÉà ©Ã¸ÀÀÁå
135 Santhosha ukkuthe Av GPv Av GPv ¸ÀÉÆõÀ ÀÄÌÉÛ ¸ÀÉÆõÀ ÀÄÌÉÛ
136 Sthothra endu haduvenu v JAz q ge ¸ÉÆÛÃÀæ ÀÄ ºÁÀĪɣÀÄ ÁÁ
137 Stothrabali v v Gv UAii ¸ÉÆÛÃÀ槰 ¸ÉÆÛçÃÀ槰 ÀÛªÀÄ£Éà ¤£ÀÀÀÁå
138 Sthothrake yogyanu vP AiU ¸ÉÆÛÃÀæÉ ÉÆÃÀå£ÀÄ
139 Na sthuthisuvenu w £Á ¸ÀÄÛ¸ÀĪɣÀÄ
140 Na ninage bodisi U q Ai £Á ¤£ÀÉ ¨ÉÆâ £ÀɪÀ ºÁ¢ÀÄ
141 Na nainnane Dg £Á ¤£Éßà Á¢ü¸ÀĪÉ
142 Nanagagi pranava kottavane UV t Pl £À£ÀÁ ¥ÁæªÀ ÉÆÖªÀ£ÉÃ
143 Nanna preethisuveya wAii £À£Àß ¦æøÀÄ«ÀÁ
144 Nanna Jepa veley d qQ Az £À£Àß ¥ÀªÉÃ¼É ¤£Àß ºÀÄÀÄ §É
145 Nannna usiriruva dinavella Gjg iq £À£Àß ÀĪÀ ¢£ÀªÉ¯Áè £Á ªÀÁÀĪÉÃ
146 Nanna devane z Ai £À£Àß ÉêÀ£É £À£Àß ÉÄøÀĪÉ
147 Nannlli navagana U Ai gd Pq £À£Àß°è £ÀªÀÁ£À ÉÄøÀÄ Á ÉÆÀĪÀ£ÀÄ
148 Sthuthi ghana nannesu raja gd v w v £À£ÉßøÀÄ Á ¸ÉÆÛÃÀæ ¸ÀÄÛ ¸ÉÆÛÃÀæ
149 Nan manave karthananne Pv w £À£ï ªÀÄ£ÀªÉà ÀÀð£À£Éßà ¸ÀÄÛ¸ÀÄ
150 Nan devane nan yesuve z Ai £À£ï ÉêÀ£É £À£ï ÉÄøÀĪÉ
151 Nan hrudaya yarige thilivadhu zAii AiijU wz £À£ï ºÀÈÀÀÁ ÀÁÉ ½ªÀÀÄ
152 Nan hatthiraviru oh Yesuve wgg N Ai £À£ï ºÀÛÀ«ÀÄ ÉÄøÀĪÉÃ
153 Unnatha devane nan Gv z gd £ÀÀ ÉêÀ£Éà £À£ÉøÀÄ Á£ÉÃ
154 Nammolage vasisuva U vv £ÀªÉÆä¼ÀÉ ªÁ¸ÀĪÀ ¥À«ÁæÀä£ÉÃ
155 Innome a benki E D AQAi j £ÉÆߪÉÄä ¨ÉÀÄ ¸ÀĸÀÄ
156 Ninna preethiyalli leenanade na wAi z ¤£Àß ¦æÃÀÄ°è °Ã£À£ÁÉ £Á
157 Ninna namava endu hadalu JAz q ¤£Àß £ÁªÀĪÀ ÀÄ ºÁÀ®Ä
158 Nimma padha nimbi bandhe z A Az PAi q Ai ¤£Àß ¥ÁÀ £À© §É ÀÈ¥ÉÀÄ ¤ÃÀÄ ÉÄøÀĪÉÃ
159 Ninna bittu na l J iq ¤£Àß ©ÄÖ £Á £ÀÄ ªÀÁÀ°
160 Ninondhige iruvudhe AVgz CAvgz CAii ¤£ÉÆßâÀĪÀÅÉ ÀÀåÁ¸É ÀÁå
161 Nee nanna ashrayavu DAi PmAi ¤Ã £À£ï ±ÀæÀĪÀÅ ¤Ã £À£Àß ÉÆÃÉÀÄÄ
162 Neeli aakasha dhaati DP zn U ¤Ã° Á±À Á ºÉÆÃÀĪÉ
163 Nimma dukkavu santhosha zRB AvUz ¤ªÀÄä ÀĪÀÅ ¸ÀÉÆõÀªÁÀĪÀÅÀÄ
164 Nimmanne nambi bandevu A Az AiAii ¤ªÀÄä£Éßà £À© §ÉªÀÅ ÉÄøÀÀÁå
165 Neeve saku Yesappa P Ai ¤ÃªÉ ¸ÁÀÄ ÉÄøÀ¥Áà
166 Pavithrathmane priya karthane vv Ai Pv ¥À«ÁæÀä£É ¦æÀÄ ÀÀð£É
167 Appa na ninna kanuve C Pt ¥Áà £Á ¤£Àß ÁĪÉ
168 Appa ninna C w ¥Àà ¤£Àß ¦æøÀĪÉ
169 Appa appa yesappa C C Ai ¥Áà ¥Áà ÉÄøÀ¥Áà ¤Ã£Éà £À£Àß ¸ÀªÀð¸Àé
170 Paralokave nanna maathu gP iv jzs Gg ¥ÀÀ¯ÉÆÃÀªÉà £À£Àß ªÀÁÀÄ ¥À±ÀÄÀݪÉà ££Àß ÀÄ
171 Praya simhavu hasididdaru Ai A zg ¥ÁæÀÄ ºÀªÀÅ ºÀ¢ÀÝÀÆ
172 Banni Pavithrathmane vv §¤ß ¥À«ÁæÀä£ÉÃ
173 Abrahamana devare C zg U Dgz §æºÁªÀÄ£À ÉêÀÉà ¤£ÀÉ ÁÀ£É
174 Binnahava kelvavane P Ptg Pt ©£ÀߺÀªÀ ÉüÀéªÀ£Éà £À£Àß ÀÂÚÀ ÁéªÀ£ÉÃ
175 Bidugade nayaka qUq AiP dAi Pq ©ÀÄÀÉ £ÁÀÄÀ ÀĪÀ£ÀÄß ÉÆÀĪɣÀÄ
176 Shilubeyally namagagy Ai UV jz ®Ä¨ÉÀÄ°è £ÀªÀÄÁ ¸ÀÄÀ
177 Eshtondu krupe JAz PAi rg µÉÆÖÀÄ ÀÈ¥ÉÀÄ£ÀÄß ¤ÃÀĪÉ
178 Elu deepagala naduve K U q PAw tV ¼ÀÄ ¢Ã¥ÀÀ¼À £ÀÀÄªÉ Á ¥ÀÆð£Á
179 Alvike madu parishudha DP iq jz Dv ½éÉ ªÀÁÀÄ ¥À±ÀÄÀÞ Àä£ÉÃ
180 Athi begane neeguvadu Cw U Uz à ¨ÉÃÀ£É ¤ÃÀĪÀÅÀÄ
181 Raja nin prasannathe gd v JAzAz DAz Á ¤£ï ¥Àæ¸À£ÀßÉ ÉÀÆ £ÀÀªÉÃ
182 Kalvari preethiya Pj wAi Ai À¯Áé ¦æÃÀÄ £É£ÉÀÄĪÀ ªÉüÉ
183 Galileya enba oorali UAi JA Hg À°¯ÁÀÄ § À°è
184 Chalisuva athmane Z Dv jz Dv À°¸ÀĪÀ Àä£Éà ¥À±ÀÄÀÞ Àä£ÉÃ
185 Kaliduva jagavella Pq eU PvU AvU Á°ÀĪÀ ÁÀªÉ¯Áè £À£Àß ÀÀð¤É ¸ÀéÀªÁÀ°
186 Athma priyane bega banniri Dv Ai U j Àä ¦æÀÄ£É ¨ÉÃÀ §¤ß
187 Raja nin sannidhi ge DAz ÁÁ ¤£Àß ¸À¤ß¢ü £ÀÀªÉÃ
188 Raja nin sammukhdi ge R Ug Pwg ÁÁ ¤£ï ¸ÀªÀÄÄä¢ ºÀÀ°ÀļÀÄ ÀĽÀĪÉ
189 Jaya koduva devarige dAi Pq zjU Pn Pn v ÀÄ ÉÆÀĪÀ ÉêÀÉ ÉÆà ÉÆà ¸ÉÆÛÃÀæ
190 Aradhane nayaka DgzsU AiP ÁÀ£ÉÉ £ÁÀÄÀ ¤Ã£É
191 Andhakara balavanella CAzPg ÀÁÀ §®ªÀ£É߯Áè
192 Mahime ninagayya UAii v UAii ªÀÄ»ªÉÄ ¤£ÀÀÀÁå ªÀĺÀÀé ¤£ÀÀÀÁå
193 Mahimeya arasane ninna Ai Cg Dv Dg ªÀÄ»ªÉÄÀÄ À¸À£Éà ¤£Àß Àä¢ Á¢ü¸ÀĪÉ
194 Gudaradha sameepakku Uqgz P Gz ggz ÀÄÁÀÀ ¸À«ÄÃ¥ÀÀÆÌ ¥ÀÀæªÀ §À¯ÁÀÀÄ
195 Munjane veley appa Ae C z ªÀÄÄÁ£É ªÉÃ¼É ¥Àà ¤£Àß ¥ÁÀ
196 Jeevavulla devane baa f z êÀªÀżÀî ÉêÀ£Éà ¨Á
197 Jaya dwaja hidiyona dAizd rAit ggV Utz CqAzg Dv dAiq ÀÄÀé »ÉÆà £ÁªÀÅ «ÃÀÁ ¸ÁÉÆÃÀĵÀÖ£É ÀاÀÀÆ Àä£ÀÄ ÀĤÃÀĪÀ
198 Karthana mele ninna Pv aAvAi ÀÀð£À ªÉÄÃ¯É ¤£Àß ÉÀÄ£ÀÄß
199 Karthanu nemisidha Pv z dAiz z ÀÀð£ÀÄ £ÉëÄÀ ÀÄÀ ¢£À«ÀÄ
200 Karthane ninnaya Pv Ai z U Ai ÀÀð£É ¤£ÀßÀÄ ¥ÁÀ¢ £À£ÀÉ £ÉªÀÄä¢ £ÉªÀÄä¢ÉÄÃ
201 Karthane devaralli Pv zg U i Aiig ÀÀð£Éà ÉêÀÀ°è ¤£ÀÉ ¸ÀªÀÁ£À ÀÁÀÄ
202 karthan nama Pv UAi Ai UAUAi g J rP ÀÀð£ï £ÁªÀÄ £À£ÀÁ±ÀæÀĪÉà §ÀÄ«¯Áè £À£ÀÉ¢ÀÆÀĺÉÆêÀ ¬ÄÃÉ ®èªÀ £ÉÆÃÉƼÀÄ
203 Endoo aanandha nannesu JAz DAz q ÀÆ £ÀÀ £À£ÉßøÀÄ ¤ÃÀĪÀ
204 Yarenna kai bittaru Aiig Plg Ai Pqg ÀÁÉ£Àß ÉÊ©ÖÀÆ ÉÄøÀÄ ÉÊ©À¯ÁÀ
205 Raktha jaya raktha jaya gP dAi gP dAi ÀÀÛ ÀÄ ÀÀÛ ÀÄ
206 Khristanalli Q f æ¸ÀÛ£À° ë¸ÀĪÉ
207 Kruthanjatha sthuthi Pvdv w q ÀÈÀÕÁ ¸ÀÄÛ ºÁÀÄ
208 Kannethi parvathavanne Puw v q ÀÉÚÛ ¥ÀªÀðÀªÀ£Éßà £ÉÆÃÀĪɣÀÆ
209 Yesu saku nanage Ai P U ÉÄøÀÄ ¸ÁÀÄ £À£ÀÉ
210 Yesu nanage jeeva kottanu Ai U f Pl ÉÄøÀÄ £À£ÀÉ ÃªÀ ÉÆÖ£ÀÄ
211 Yesu nanalli Ai g ÉÄøÀÄ £À£Àß°è ¤Ã¤À®Ä
212 Yesu olleva Ai M Ai s s ÉÄøÀÄ ¼ÉîªÀ ÉÄøÀÄ ªÀ®è¨À ¸ÀªÀð ªÀ®è¨À
213 Yesu raja bandiruvaru Ai gd Agg ÉÄøÀÄ Á §¢ÀĪÀÀÄ
214 Yesuvina hind Ai Az q ÉÄøÀÄ«£À »É £Á£ÀÄ £ÀɪÉ
215 Yesuvina makkalu navu Ai P ÉÄøÀÄ«£À ªÀÄÀ̼ÀÄ £ÁªÀÅ
216 Nee mathra saku Ai Dvz ÉÄøÀÄªÉ ¤Ã£É £À£ï ÀäÁ¥ÀÛ
217 Deva krupeyu shashvathvu z PAi v ÉêÀ ÀÈ¥ÉÀÄÄ ±Á±ÀéÀªÀÅ
218 Devanige zU PvU ÉêÀ¤É ªÀÄ»ªÉÄ ÀÀð¤É ªÀÄ»ªÉÄ
219 kondata kondata PAql PAql Pv zs ÉÆÁ ÉÆÁªÉà £À£Àß ÀÀð£À ¸À¤ßÁ£À¢
220 Chiyon gayakaru navu aAi UAiPg ÉÆãï ÁÀÄÀÀÄ £ÁªÀÅ
221 Aathma swaropane Dv g Ai Dv g ïä ¸ÀéÀÆ¥À£Éà ¦ÃæÀÄ ïä ¸ÀéÀÆ¥À£ÉÃ
222 Halleluiah sthuthi madiri Ai w irj ºÀ¯ÉèîÆÀÄ ¸ÀÄÛ ªÀÁ
223 Halleluiah devanige Ai zU ºÀ¯ÉèîÆÀÄ ÉêÀ¤É
224 Hasiru hullugavalalli g U vAV ºÀÀÄ ºÀÄ®ÄèÁªÀ®°è À¸ÀĪÀ£É
225 Athi begane niguvudhu e alpa upadhravavu-ಅತಿ ಬೇಗನೆ ನೀಗುವುದು ಈ ಅಲ್ಪ ಉಪದ್
226 Atisaya maḍuvavane alocana kartane ಅತಿಶಯ ಮಾಡುವವನೇ ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತನೇ
227 appa naa ninna kanuve-ಅಪ್ಪಾ ನಾ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವೆ
228 abrahama devare ninage-ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ
229 Agadu sadhyavagadu-ಆಗದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು
230 Athmane pavithrathmane ujjivisa maadayya(-ಆತ್ಮನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ಉಜ್ಜೀವಿಸ ಮ
231 Aathma swarupane priya athma swarupane-ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನೆ ಪ್ರಿಯ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನ
232 aadhara ni bekayya-ಆಧಾರ ನೀ ಬೇಕಯ್ಯ
233 aadhara ni bekayya ಆಧಾರ ನೀ ಬೇಕಯ್ಯ ೪
234 Aaradhisva navu aradhisva-ಆರಾಧಿಸ್ವ ನಾವು ಆರಾಧಿಸ್ವ
235 Aaradhisuva athmaswarupana anandagoshadhodane-ಆರಾಧಿಸುವ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನ ಆನಂದಘೋಷದೊ
236 Aaradhisuva athmaswarupana anandagoshadhodane ಆರಾಧಿಸುವ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನ ಆನಂದಘೋಷದೊಡನೆ
237 aalveke maadu parishudda aathmane-ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೆ
238 Intha olle samayadholu.. Yesuve nin bali bandhevu-ಇಂಥಾ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯದೊಳು
239 indhu nanna kalathe-ಇಂದು ನನ್ನಕಲತೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ
240 israayelineka raajanaagi baaluva deva-ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನೇಕ ರಾಜನಾಗಿ ಬಾಳುವ ದೇವ
241 unnata devane nannesu rajane-ಉನ್ನತ ದೇವನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನೆ
242 Ellea olle de Aaguvudu deva ninna-ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೇದೆ ಆಗುವದು ದೇವ ನಿನ್ನ
243 elshaday nanna jothe ಎಲ್ಷಡಾಯ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀನೇ
244 elshaday nanna jothe-ಎಲ್-ಷಡಾಯ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀನೇ
245 kannetti parvatavanne noduvenu-ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಪರ್ವತವನ್ನೇ ನೋಡುವೆನೂ
246 kanniru oresi-ಕಣ್ಣೀರು ಒರಸಿ
247 kanniru oresi ಕಣ್ಣೀರು ಒರಸಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡಿಸಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕಾಯುವ ಎನ್ ರಕ್ಷಕ ೨
248 kadaluvade illa naanu kadaluvude illa-ಕದಲುವುದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕದಲುವುದೆ ಇಲ
249 kadaluvade illa naanu kadaluvude illa ಕದಲುವುದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕದಲುವುದೆ ಇಲ್ಲ
250 kartana gudarave-ಕರ್ತನ ಗುಡಾರವೆ ನನ್ ದೇವನ ಸನ್ನಿಧಿ
251 kartana gudarave ಕರ್ತನ ಗುಡಾರವೆ ನನ್ ದೇವನ ಸನ್ನಿಧಿಯೆ
252 karthana mele ninna chintheyanu-ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆಯನು
253 kartanu nemisida jayada dinavidu-ಕರ್ತನು ನೇಮಿಸಿದ ಜಯದ ದಿನವಿದು
254 kristhane marga sathya jivavu-ಕ್ರಿಸ್ತನೆ ಮಾರ್ಗ ಸತ್ಯ ಜೀವವು ಉಂಟ
255 kristhane marga sathya jivavu ಕ್ರಿಸ್ತನೆ ಮಾರ್ಗ ಸತ್ಯ ಜೀವವು ಉಂಟು ರಕ್ಷಣೆ ಆತನಲ್ಲಿಯೇ
256 kristanalli jevisuve nanagendu jaya jaya-ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವೇ ನನಗೆಂದು
257 kristanalli jevisuve nanagendu jaya jaya ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವೇ ನನಗೆಂದು ಜಯ ಜಯ
258 Kristhanu nammannu prithisuvanu-ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವನು
259 kayuva kartanu yesu iralu-ಕಾಯುವ ಕರ್ತನು
260 kayuva kartanu yesu iralu ಕಾಯುವ ಕರ್ತನು ಯೇಸು ಇರಲು
261 Kondaata kondaatave Nanna karthana sannidhanadhi-ಕೊಂಡಾಟ ಕೊಂಡಾಟವೇ
262 Githe githe jaya jaya githe-ಗೀತೆ ಗೀತೆ ಜಯ ಜಯ ಗೀತೆ
263 Gudaaradhaa saamipakku Upadhrava baralaaradhu-ಗುಡಾರದ ಸಮೀಪಕ್ಕೂ
264 devadi devanu rajadi rajanu-ದೇವಾಧಿ ದೇವನು ರಾಜಾಧಿ ರಾಜನು ಯೇಸು
265 devadi devanu rajadi rajanu ದೇವಾಧಿ ದೇವನು ರಾಜಾಧಿ ರಾಜನು ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ
266 Nambikeyindhale munnugguve, Nambikeyindhale ellamaduve-ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವೆ ನಂಬಿ
267 Nan hathiraviru O yesuve-ನನ್ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ
268 ninna dharshana nanna ujjivana-ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ
269 ninna dharshana nanna ujjivana ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ನನ್ನ ಉಜ್ಜೀವನ ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಜೀವನ ೨
270 Nanna dhevare nine nannashrayagiriyu-ನನ್ನ ದೇವರೆ ನೀನೆ ನನ್ನಾಶ್ರಯಗಿರಿಯ
271 nanna prartane dupadante-ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಧೂಪದಂತೆ ನಿನ್ ಬಳ
272 nanna prartane dupadante ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಧೂಪದಂತೆ ನಿನ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಯ್ಯ ೨ಪ್ರಾರ್ಥನ ವೀರರು ದೇಶವೆಲ್ಲಾ ಏಳಬ
273 Nanna manave Yehovanannu kondaadu-ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು
274 nanna yesu nanage utthama Aathanendhigu b-ನನ್ನ ಯೇಸು ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಆತನೆಂದಿಗು
275 Nanna rakshaka nanna vimochaka.-ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕ
276 ninna saanidyakke-ನಿನ್ನ ಸಾನಿಧ್ಯಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸ
277 ninna saanidyakke ನಿನ್ನ ಸಾನಿಧ್ಯಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸು
278 nanna devane nanna yesuve-ನನ್ನದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನ
279 nanna devane nanna yesuve ನನ್ನದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವೇ
280 nannalli nelesidha yesu ninu-ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಯೇಸು ನೀನು ಯಾರ
281 nimma dhukkavu santhoshavaguvudu-ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವು ಸಂತೋಷವಾಗುವುದು
282 Namma dhevaraadha yesuvina naamadhalli,-ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅ
283 Naa sthuthisuvenu naanu bhajisuvenu Kartha-ನಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ನಾನು ಭಜಿಸುವೆನು
284 ninillade baalilla yesuve-ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬಾಳಿಲ್ಲ ಯೇಸುವೆ
285 nive saaka yesappa ninna sanmuka nanagappa-ನೀವೆ ಸಾಕು ಯೇಸಪ್ಪ
286 nive saaka yesappa ninna sanmuka nanagappa ನೀವೆ ಸಾಕು ಯೇಸಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖ ನನಗಪ್ಪ ೨
287 nutana dinadolage nanna nadesu-ನೂತನ ದಿನದೊಳಗೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು
288 Parishudha tandhege naavu sthuthihadona A-ಪರಿಶುದ್ದ ತಂದೆಗೆ ನಾವು ಸ್ತುತಿಹಾಡ
289 Parathparana mare hokkavanu Saarva shakth-ಪರಾತ್ಪರನ ಮರೆ ಹೊಕ್ಕವನು ಸರ್ವ ಶಕ್
290 Baladindhallaa paraakramadhindhalla-ಬಲದಿಂದಲ್ಲಾ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದಲ್ಲಾ
291 baa yesuvalli baa-ಬಾ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬಾ
292 bayapadenu naa bayapadenu naa-ಭಯಪಡೆನು ನಾ ಭಯಪಡೆನು ನಾ
293 bayapadenu naa bayapadenu naa ಭಯಪಡೆನು ನಾ ಭಯಪಡೆನು ನಾ ೨
294 Buvaasigale yehovana sthuthisiri-ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೇ ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ
295 bupara lokadi ninna bittare-ಭೂಪರಲೋಕದಿ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಯ
296 bupara lokadi ninna bittare ಭೂಪರಲೋಕದಿ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಯಾರುಂಟು
297 Manushyara paapa nigalu manava Rupava t-ಮನುಷ್ಯರ ಪಾಪ ನೀಗಲು ಮಾನವ ರೂಪವ ತಾ
298 Mahime mahime sadha Aathanige , Yesurajanigendhig-ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಸದಾ ಆತನಿಗೆ
299 mahimanEsu baruvanu nalidu hADu nI , madaliMga-ಮಹಿಮನೇಸು ಬರುವನು ನಲಿದು ಹಾಡು ನೀ
300 mahimeya arasane ninna Atmadi ArAdhisuve-ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧ
301 monakaaluri, naa-ಮೊಣಕಾಲೂರಿ
302 monakaaluri naa ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ನಾ ನಿನ್ನನಾರಾಧಿಸುವೆ ಕೈಗಳನೆತ್ತಿ
303 yajamanane nan yesu rajane-ಯಜಮಾನನೆ
304 yajamanane nan yesu rajane ಯಜಮಾನನೆ ನನ್ ಯೇಸು ರಾಜನೆ ೨
305 Yahova dhevaradha misaladha janare Avara swa-ಯಹೋವ ದೇವರಾದ ಮೀಸಲಾದ ಜನರೇ ಅವರ ಸ್
306 yavudu asaadya villa vo nam devadi-ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ನಮ್ ದೇವಾದ
307 yesu kareyuttane-ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ
308 yesu kareyuttane ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ ೨
309 esu koteyalli naa nusulidhenu Innu enu sambavisadhu y-ಯೇಸು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ನುಸುಲಿದೆನು ಇ
310 yesu nannalli ni niralu-ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು
311 yesu nannalli ni niralu-ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು
312 yesu nannalli ni niralu ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನ ಸೋತು ನಾ ಹೋಗಲಾರೆ ೨
313 Yesu raaja bandhirvaru Naavella kondaduva K-ಯೇಸು ರಾಜ ಬಂದಿರ್ವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಂ
314 yesuve ninna sthuthisuve naa-ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನಾ
315 yesuve ninna sthuthisuve naa ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನಾನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ನಯ ಬರವಸವು
316 koka sullamma-ಲೋಕ ಸುಳ್ಳಮ್ಮಾ
317 koka sullamma ಲೋಕ ಸುಳ್ಳಮ್ಮಾ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಸುಳ್ಳಮ್ಮ ೨
318 Lokadhol eka ashraya Yesu mathra kashta hechagi bandharu-ಲೋಕದೊಳು ಏಕಾ ಆಶ್ರಯ
319 Vandhane yesuswami ninagendhu vandhane yesus-ವಂದನೇ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೆಂದು ವಂದನ
320 vandisi stuti haade na yesuvige-ವಂದಿಸಿ ಸ್ತುತಿಹಾಡು ನಿನ್ ಯೇಸುವನ್
321 Santhosha ukkuthe santhosha ukkuthe Sa-ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೇ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತೇ
322 Stuthi maaduve karthanige adhbuth-ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಅದ್ಭುತ
323 Siyon yaathrika naan yesuvina hindheye-ಸಿಯೋನ್ ಯಾತ್ರಿಕ ನಾನ್ ಯೇಸುವಿನ ಹಿ
324 Sundharavaadha maneyalli Jayagithava hasduvevu-ಸುಂದರವಾದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
325 hasiru hullu gavalalli tangisuvavane-ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಲ್ಲಿ ತಂಗಿಸುವವನ
326 haa manohara endu ninna Alaya-ಹಾ ಮನೋಹರ ಎಂದೂ ನಿನ್ನ ಆಲಯ
Jump to Starting Letter : ¦ ¨ ¯ ¸ £ ¤ ¥ § © ® µ ¼ ½ À æ b C D E G H I J k M N O P R S U Y

© 2019 Waytochurch.com